Ročník 2018

Počet účastníků:153

Výtěžek: 32.196 Kč